Welkom bij Offset.nl

Zelfs standaard drukwerk is een specialisme. Offset.nl drukt al sinds 1937 gewoon én gespecialiseerd drukwerk en maakt het u nu mogelijk online te bestellen. Maar offset.nl doet meer, veel meer dan andere online verkopers van drukwerk. Offset.nl denkt met u mee en adviseert u daar waar nodig, en onze meer dan 75 jaar ervaring delen wij kosteloos met u. Daarnaast produceert offset.nl zelf, wat het mogelijk maakt uw standaard drukwerk gespecialiseerd te maken. Door de eigen productie zijn wij vaak ook in staat snel te leveren, belangrijk voor uw eigen business in deze tijd. Geen vraag is onmogelijk voor ons, wij helpen u hier graag bij. En vind u ondanks ons zeer brede online aanbod niet wat u zoekt, mail ons dan zodat wij voor u een persoonlijke offerte kunnen maken.

Offset.nl bewijst dat kwaliteit en advies niet duurder hoeft te zijn, onze prijzen zullen u verbazen !

Offset.nl is naast online verkoper van drukwerk een grafisch specialist die zelf produceert. De specialisten achter offset.nl zijn echte drukkers, die het vak gedurende decennia achter de pers hebben geleerd. Die het vak in al zijn facetten beheersen, die door ervaring weten dat drukken een ambacht is. Het is daarom dat wij en onze specialisten in staat zijn u optimaal te adviseren, of het nu gaat over standaard drukwerk als visitekaartjes of briefpapier, maar ook als u op zoek bent naar specialistisch drukwerk waarmee u uw bedrijf in de markt kan onderscheiden. Voor ons is drukwerk geen commodity, voor ons is drukwerk een passie !

Wij zijn pas tevreden als u dat bent, en "kan niet" zult u van ons niet snel horen. Onze medewerkers staan te allen tijde voor u klaar, dus aarzel niet ons te contacteren.

Daarnaast is Offset.nl nauw verbonden met allerlei sociale doelen. Wij doneren 3% van uw omzet naar het voorkomen van valincidenten bij ouderen. Zonder dat dit voor u kostenverhogend gaat werken omdat onze leveranciers zich hier ook aan hebben gecommiteerd.